Kloakprojektering

Professionel og opdateret rådgivning om kloakanlæg

JM Byg og Anlæg ApS tilbyder professionel projektering og dimensionering af afløbs- og kloakanlæg samt tilhørende dokumentation. Vi er altid fuldt opdaterede med hensyn til bygningsreglement, normer, standarder, muligheder, alternativer og kan rådgive om den rigtige kloakløsning til spildevand og regn, både når det gælder nybyggeri, ombygning, tilbygning og renovering

Klimatilpasning

Klimaændringer er lig med kraftige og hyppigere skybrud samt regnvand i store mængder som skaber oversvømmelse og gener landet over. Det kræver både erfaring og opdateret viden at afhjælpe de mange regnvandsrelaterede problemer. Med korrekt dimensionering og udførelse af anlæggene kan vi tage hånd om netop jeres bekymring omkring jeres fremtidige projekt.

​Regnvand

Hos JM Byg og Anlæg ApS har vi stor ekspertise i at projektere og dimensionere bl.a. nedsivnings- og forsinkelsessystemer, faskiner, og regnvandsbede. Vi udfører planer for LAR (Lokal Afledning af Regnvand), så rent regnvand ikke optager de trængte ressourcer i rensningssystemerne og i stedet ledes til vandhuller, bede, vandløb, søer m.m.

Spildevand

Ved projektering af afløb og spildevandsledninger er korrekt dimensionering og fald altafgørende for et kloakprojekt. Mange års erfaring betyder, at vi hos JM Byg og Anlæg ApS kan projektere spildevandsanlæg så udledning og rensning af spildevand kan foregå under så miljørigtige og omkostningsbevidst som muligt.

​Skal du bruge en autoriseret kloakmester?

Hvis du skal have udført kloakservice på Sjælland af en autoriseret kloakmand, er du velkommen til at kontakte os. Vi udfører kloakarbejde til konkurrencedygtige priser, og vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud til dig med en skræddersyet pris på lige netop din opgave.