Jordarbejde

Jordentreprenør til enhver type jordarbejde

Hos JM Byg og Anlæg Aps udfører vi alle typer af jordarbejde over hele Sjælland. Med vores moderne maskinpark kan vi klare både store og små jord-opgaver for erhverv, private og offentlige bygherrer.

Vi er stolte af at tilbyde løsninger, der er skræddersyet til hvert enkelt projekt, og med vores erfarne team arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at sikre, at deres specifikke behov og mål bliver opfyldt.

Vi forstår, at kvaliteten af jordarbejdet er fundamentet for alle efterfølgende bygge- og anlægsprojekter, og vi arbejder hårdt for at sikre, at vores arbejde udføres til højeste standard.

Byggemodninger

I forbindelse med nybyggeri udfører vi belægninger og jordarbejde i forbindelse med byggemodninger. Det kan bl.a. dreje sig om afrømning af jord i nye byggeområde, korrekt håndtering af forurenet jord og overskudsjord, udgravninger til veje og stier, etablering af nye kloakanlæg med separate spildevand og regnvandsledninger, gravearbejde for fjernvarme- og vandforsyning mm.

I forbindelse med jordarbejde tilbyder vi også forskellige LAR-løsninger samt udførelse af forsinkelses/regnvandsbassiner med afløbsregulatorer for at beskytte recipienter​

Se billeder her

Et uddrag fra tidligere projekter